Koncert Philip H. Anselmo & The Illegals odwołany

Artur Chachlowski, Koncert Philip H. Anselmo & The Illegals odwołany

Metal Mind Productions informuje, że koncert Philip H. Anselmo & The Illegals został odwołany.W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na świecie, polski koncert Philip H. Anselmo &  the Illegals zostaje odwołany. Plany koncertowe zespołu na 2022 rok nie pozwalają na przeniesienie wydarzenia w Polsce na nową datę.

Promotor wraz z przedstawicielami zespołu pracuje, aby przygotować nowe wydarzenie, gdy będzie to już tylko możliwe.

Aby zwrócić bilet, należy zgłosić się do punktu, w którym został zakupiony.

Zgodnie z art. 15zp Ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, można wystąpić o zwrot środków. Zwrot nastąpi w takiej samej formie, w jakiej opłacono zamówienie, w terminie 180 dni od daty skutecznego rozwiązania umowy.

MLWZ album na 15-lecie