Recenzje

Recenzje albumów płytowych: najnowszych, z klasyki muzyki rockowej oraz wydawnictw DVD/Bluray, a także teksty w języku angielskim

Album Reviews: New Releases, Classics of Rock Music, DVD/Blu-ray Releases and Articles in English.

MLWZ album na 15-lecie