Recenzje

Recenzje albumów płytowych: najnowszych, z klasyki muzyki rockowej oraz wydawnictw DVD/Bluray, a także teksty w języku angielskim

Album Reviews: New Releases, Classics of Rock Music, DVD/Blu-ray Releases and Articles in English.

MLWZ album na 15-lecie Ino-Rock Festival 2023 odbędzie się 26 sierpnia 2023r. w Inowrocławiu W lipcu Ostrów Rock Festival 2023 Steve Rothery Band Weekend w Warszawie we wrześniu 2023r. Peter Gabriel wystąpi w Polsce