Recenzje

Recenzje albumów płytowych: najnowszych, z klasyki muzyki rockowej oraz wydawnictw DVD/Bluray, a także teksty w języku angielskim

Album Reviews: New Releases, Classics of Rock Music, DVD/Blu-ray Releases and Articles in English.

MLWZ album na 15-lecie Tangerine Dream w Polsce: dodatkowy koncert w Szczecinie The Watch plays Genesis na koncertach w Polsce już... za rok Airbag w Polsce na trzech koncertach w październiku Gong na czterech koncertach w Polsce Dwudniowy Ino-Rock Festival 2024 odbędzie się 23 i 24 sierpnia