Recenzje

Recenzje albumów płytowych: najnowszych, z klasyki muzyki rockowej oraz wydawnictw DVD/Bluray, a także teksty w języku angielskim

Album Reviews: New Releases, Classics of Rock Music, DVD/Blu-ray Releases and Articles in English.

MLWZ album na 15-lecie Dwudniowy Ino-Rock Festival 2024 odbędzie się 23 i 24 sierpnia Muzycy Dire Straits na jedynym koncercie w Polsce Nowy termin koncertu "Muzyka zespołu Metallica symfonicznie" w Bydgoszczy Zespół Focus powraca do Polski z trasą Hocus Pocus Tour 2024 Pendragon: 'Każdy jest VIP-em" w Polsce!