Playlista 2015.05.13

Artur Chachlowski

New albums of Buenos Agres, Simeon Soul Charger and Dianoya EP

 1. THE MANGOES  Broken Soul 3:40  "The Mangoes" 2015
 2. SIMEON SOUL CHARGES  The Prince Of Wands (A Trick Of Light) 6:05 "A Trick Of Light" 2015
 3. SIMEON SOUL CHARGES   Evening Drag 6:20 "A Trick Of Light" 2015
 4. KARNATAKA Road To Cairo 5:25 "Secrets Of Angels" 2015
 5. KARNATAKA Forbidden Dreams 5:50 "Secrets Of Angels" 2015
 6. LIGHT DAMAGE  F.H.B. (For Helpful Buddies) 2:35 "Light Damage" 2015
 7. LIGHT DAMAGE  Touched 6:30 "Light Damage" 2015
 8. UNHOLD  Dawn 9:25 "Towering" 2015
 9. DIANOYA  Undone 4:20 "Undone" EP 2015
 10. BUENOS AGRES  Intro 2:00 "Tam gdzie nie ma cienia" 2015
 11. BUENOS AGRES Szept 4:35 "Tam gdzie nie ma cienia" 2015
 12. BUENOS AGRES Prośba 7:45 "Tam gdzie nie ma cienia" 2015
 13. WHITESNAKE  Stormbringer 5:15 "The Purple Album" 2015 
 16. GENESIS One Man's Fool 8:50 "Calling All Stations" 1997 
 15. RED BOX  Chenko 4:25 "The Circle & The Square" 1985
 16. UNHOLD Death Dying 6:40 "Towering"  2015
MLWZ album na 15-lecie Tangerine Dream w Polsce: dodatkowy koncert w Szczecinie Airbag w Polsce na trzech koncertach w październiku Gong na czterech koncertach w Polsce Dwudniowy Ino-Rock Festival 2024 odbędzie się 23 i 24 sierpnia Pendragon: 'Każdy jest VIP-em" w Polsce!