Playlista 2020.09.09

Artur Chachlowski

New albums of The Pineapple Thief, The White Kites, Moaning Silence, Melanie Mau & Martin Schnella and Simon Collins

1. ULTRAVOX Sleepwalk  3:10  "maxisingle  2020 
2. JASMENO Daydreams  6:40  "Jasmeno"  2020 
3. THE RYSZARD KRAMARSKI PROJECT The Fairy Tales Of A Stranger  7:05  "Sounds From The Past" (2020 edition) 2020 
4. THE WHITE KITES Rather Odd  3:20  "Devillusion"  2020 
5. THE WHITE KITES Frozen Heartland  3:40  "Devilluion" 2020
6. MOANING SILENCE Rite Of Decay  5:15  "A Waltz Into Darkness"  2020 
7. MOANING SILENCE I Am The Sorrow  5:35  "A Waltz Into Darkness"  2020 
8. MOANING SILENCE The Lights Of Alexandria  5:45  "A Waltz Into Darkness"  2020 
9. THE PINEAPPLE THIEF Versions Of The Truth  5:35  "Versions Of The Truth"  2020 
10. THE PINEAPPLE THIEF The Game  4:30  "Versions Of The Truth"  2020 
11. THE PINEAPPLE THIEF Our Mire 7:15  "Versions Of The Truth"  2020 
12. Simon COLLINS Becoming Human  4:15  "Becoming Human"  2020 
13. Simon COLLINS This Is The Time  3:50  "Becoming Human"  2020 
14. Simon COLLINS Thoughts Become Matter  5:05  "Becoming Human"  2020 
15. Simon COLLINS Living In Silence  4:05  "Becoming Human"  2020 
16. Simon COLLINS Dead Ends  9:05 "Becoming Human" 2020 
17. Melanie MAU & Martin SCHNELLA Dancing With The Moonlit Knight  7:50  "Through The Decades"  2020 
18. GENESIS Man Of Our Times  5:30  "Duke"  1980 

 

MLWZ album na 15-lecie Steven Wilson na dwóch koncertach w Polsce w czerwcu 2025 roku Tangerine Dream w Polsce: dodatkowy koncert w Szczecinie The Watch plays Genesis na koncertach w Polsce już... za rok Airbag w Polsce na trzech koncertach w październiku Dwudniowy Ino-Rock Festival 2024 odbędzie się 23 i 24 sierpnia