Playlista 2021.02.24

Artur Chachlowski

New albums of Raven Sad, Noisy Diners, Alex Carpani and Daniele Sollo

1. Alex CARPANI Lava bollente  4:35  "L'orizzonte degli eventi" 2021 
2. Alex CARPANI Il perimetro dell'anima  6:45  "L'orizzonte degli eventi"  2021 
3. Alex CARPANI Le Porte 6:30  "L'orizzonte degli eventi" 2021 
4. NOISY DINERS Tiresias  12:10  "The Princess Of The Allen Keys (The History Of Manto)"  2021 
5. NOISY DINERS Manto And Tibrys  11:15  "The Princess Of The Allen Keys (The History Of Manto)" 2021
6. NOISY DINERS Duel Part 1  6:05  "The Princess Of The Allen Keys (The History Of Manto)"  2021 
7. NOISY DINERS Duel Part 2  5:05  "The Princess Of The Allen Keys (The History Of Manto)"  2021 
8. Daniele SOLLO Anytime, Anyplace  11:40  "Order And DisOrder"  2020 
9. RAVEN SAD The Sadness Of The Raven  9:35  "The Leaf And The Wing" 2021
10. RAVEN SAD Colorbox  13:00  "The Leaf And The Wing"  2021 
11. RAVEN SAD Absolution Trial  7:35  "The Leaf And The Wing"  2021 
12. RAVEN SAD Legend #2  5:00 "The Leaf And The Wing"  2021 
13. ESTHESIS Still Far To Go (trip hop version)  5:05  single  2021 

 

MLWZ album na 15-lecie Ino-Rock Festival 2023 odbędzie się 26 sierpnia 2023r. w Inowrocławiu W lipcu Ostrów Rock Festival 2023 Steve Rothery Band Weekend w Warszawie we wrześniu 2023r. Peter Gabriel wystąpi w Polsce