Playlista 2022.06.15

Artur Chachlowski

New albums of Scorpions, Crystal Palace, Philosophobia, Nerissa Schwarz and Melanie Mau & Martin Schnella

1. Dave STEWART Ebony McQueen  3:45  "Ebony McQueen"  2022 
2. STARFISH64 Happiness  3:55  "Scattered Pieces Of Blue"  2022 
3. SCORPIONS Seventh Sun  5:30  "Rock Believer"  2022
4. Melanie MAU & Martin SCHNELLA Ein Stummer Schrei  7:55  "Invoke The Ghosts"  2022 
5. Melanie MAU & Martin SCHNELLA Where's My Name  6:30  "Invoke The Ghists"  2022
6. CRYSTAL PALACE Leaving This Land  8:55  "Still There"  2022 
7. CRYSTAL PALACE A Plan You Can't Resist  9:55  "Still There"  2022 
8. Stefan KAISER HIgh And Dry 7:10 "Chaosinspiration" 2022 
9. PHILOSOPHOBIA Thorn In Your Pride  9:25  "Philosophobia"  2022 
10. PHILOSOPHOBIA I Am  8:35  "Philosophobia"  2022 
11. Nerissa SCHWARZ New Eyes For Laika 5:10  "New Eyes For Laika"  2022 
12. PORCUPINE TREE Fear Of A Blank Planet  7:30  "Fear Of A Blank Planet"  2007 
13. PORCUPINE TREE Sleep Together  7:20 "Fear Of A Blank Planet"  2007 
14. GHOST OF THE MACHINE Just For Reference  5:30  "Scissorgames"  2022 
15. REVOLT Redesign  3:00  single  2022 

 

MLWZ album na 15-lecie Tangerine Dream w Polsce: dodatkowy koncert w Szczecinie The Watch plays Genesis na koncertach w Polsce już... za rok Airbag w Polsce na trzech koncertach w październiku Gong na czterech koncertach w Polsce Dwudniowy Ino-Rock Festival 2024 odbędzie się 23 i 24 sierpnia