Playlista 2023.05.17

Artur Chachlowski

New albums of United Progressive Fraternity, Ifsounds, Sound Of Strangers and Łysa Góra

1. Peter GABRIEL The Rhythm Of The Heat  6:25  "Plays Live"  1983 
2. UNITED PROGRESSIVE FRATERNITY Love Never Leaves Us 7:40  "Planetary Overload - Part 2: Hope"  2023 
3. UNITED PROGRESSIVE FRATERNITY Return To Earth 5:10 "Planetary Overload - part 2: Hope"  2023 
4. UNITED PROGRESSIVE FRATERNITY We Only Get One Chance 10:00 "Planetary Overload - Part 2: Hope" 2023 
5. SOUND OF STRANGERS Ocean Sky  9:40  "Crossing Borders"  2023 
6. SOUND OF STRANGERS Fire And Ice  6:10 "Crossing Borders" 2023 
7. MYSTERY Is This How The Story Ends?  19:40 "Redemption" 2023
8. IFSOUNDS MMXX  24:05  "MMXX" 2023 
9. CAIRO Glow  3:25  "Nemesis"  2023 
10. CAIRO The Love  5:20  "Nemesis"  2023 
11. ŁYSA GÓRA W ogniu świat  7:45  "W ognu świat"  2023 

 

MLWZ album na 15-lecie Rozpiska godzinowa Summer Fog Festival Zespół Lifesigns po raz pierwszy zagra w Polsce Ino-Rock Festival 2023 odbędzie się 26 sierpnia 2023r. w Inowrocławiu W lipcu Ostrów Rock Festival 2023 Steve Rothery Band Weekend w Warszawie we wrześniu 2023r.