Playlista 2023.05.24

Artur Chachlowski

New albums of Yes, Ruby Dawn, Seventh Crystal, Lumsk and Arjen Lucassen's Supersonic Revolution

1. SEVENTH CRYSTAL Wonderland  4:15  "Wonderland"  2023 
2. SEVENTH CRYSTAL In The Mirror  3:55  "Wonderland"  2023 
3. YES Mirror To The Sky  13:50  "Mirror To The Sky"  2023 
4. YES Luminosity  9:00  "Mirror To The Sky"  2023 
5. MYSTERY Pearls And Fire  12:45  "Redemption"  2023 
6. RUBY DAWN Save The Day  5:30  "Beyond Tomorrow"  2023 
7. RUBY DAWN Stonewall  6:35  "Beyond Tomorrow"  2023 
8. LUMSK Under Linden  4:30  "Fremmede Toner"  2023 
9. LUMSK Das Tote Kind 6:15  "Fremmede Toner"  2023 
10. LUMSK A Match  4:25  "Fremmede Toner"  2023 
11. LUMSK En Harmoni  5:05  "Fremmede Toner"  2023 
12. LUMSK Dagen Er Endt 8:25  "Fremmede Toner"  2023 
13. ARJEN LUCASSEN'S SUPERSONIC REVOLUTION SR Prelude 1:30 "Golden Age Of Music" 2023
14. ARJEN LUCASSEN'S SUPERSONIC REVOLUTION The Glamattack 5:15 "Golden Age Of Music" 2023
15. ARJEN LUCASSEN'S SUPERSONIC REVOLUTION Golden Age Of Music 5:10 "Golden Age Of Music"  2023
16. ARJEN LUCASSEN'S SUPERSONIC REVOLUTION Holy Holy Ground 5:05 "Golden Age Of Music" 2023
17. DEF LEPPARD Goodbye For Good This Time  4:25  "Drastic Symphonies"  2023 

 

MLWZ album na 15-lecie Tangerine Dream: dodatkowy koncert w Poznaniu Airbag w Polsce na trzech koncertach w październiku Gong na czterech koncertach w Polsce Dwudniowy Ino-Rock Festival 2024 odbędzie się 23 i 24 sierpnia Pendragon: 'Każdy jest VIP-em" w Polsce!