Koncert Philipa H. Anselmo & The Illegals przeniesiony na 2022 rok

Artur Chachlowski, Koncert Philipa H. Anselmo & The Illegals przeniesiony na 2022 rok

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na świecie, trasa koncertowa zespołu Philip H. Anselmo & The Illegals zostaje przeniesiona na 2022 rok. Razem z przedstawicielami Artysty Metal Mind Productions pracuje, aby przygotować nową datę koncertu w Polsce.

Wszystkie bilety zakupione na koncert, który miał odbyć się w 2021 roku, zachowują swoją ważność. Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały zwrócić bilet, będą mogły to uczynić w punktach, w których bilet zakupiły.

---
Zgodnie z art. 15zp Ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, można wystąpić o zwrot środków. Zwrot nastąpi w takiej samej formie, w jakiej opłacono zamówienie, w terminie 180 dni od daty skutecznego rozwiązania umowy.

MLWZ album na 15-lecie