Playlista 2013.12.04

Artur Chachlowski

New albums of Solstice, Aisles, Looking-Glass Lantern, RanestRane and Nightwish

 1. BROKEN SONGS View From Afar  6:10  demo 2013
 2. SOPOR Tajemna Moc 4:35 "Tajemna Moc" 2013
 3. TUNE Crackpoint 3:45 single 2013
 4. LOOKING-GLASS LANTERN Six Pearls To Mary 5:45 "A Tapestry Of Tales" 2013
 5. AISLES 4:45 am 4:05 "4:45 am" 2013
 6. AISLES Sorrow 6:55 "4:45 am" 2013
 7. SOLSTICE West Wind 11:05 "Prophecy" 2013
 8. SOLSTICE Earthsong 6:35 "Prophecy" 2013
 9. RANESTRANE Semi (excerpt) 8:45 "A Space Odyssey Part One: Monolith" 2013
 10. RANESTRANE Fluttero 3:50 "A Space Odyssey Part One: Monolith" 2013
 11. THE BLACK NOODLE PROJECT A Purple Memory 10:30 "Ghosts & Memories" 2013
 12. Murray HOCKRIDGE & Dave KILMINSTER Rockett Man 4:45 "Closer Earth" 2013
 13. Murray HOCKRIDGE & Dave KILMINSTER I'm Not In Love 6:05 "Closer Earth" 2013
 14. NIGHTWISH Song Of Myself 7:50 "Showtime, Storytime" 2013 
 15. NIGHTWISH Last Ride Of The Day 4:35 "Showtime, Storytime"  2013
MLWZ album na 15-lecie Tangerine Dream w Polsce: dodatkowy koncert w Szczecinie The Watch plays Genesis na koncertach w Polsce już... za rok Airbag w Polsce na trzech koncertach w październiku Gong na czterech koncertach w Polsce Dwudniowy Ino-Rock Festival 2024 odbędzie się 23 i 24 sierpnia